Search
Close this search box.

GRAO

Psicoloxía

Bachelor of Science in Psychology

O Grao en Psicoloxía da UIE é un título oficial no que adquirirás coñecementos sobre os procesos psicolóxicos, as etapas do desenvolvemento evolutivo, os fundamentos biolóxicos da conduta humana e as funcións psicolóxicas, ademais dos seus principios psicosociais.

Súmate á uiEvolución, evoluciona á túa mellor versión.

CAMPUS

A Coruña e Vigo

MODALIDADE

Presencial

DURACIÓN

4 anos

INICIO

Agosto 2024

O graduado en Psicoloxía da UIE ten unha formación interdisciplinar e innovadora baseada na teoría e na práctica, que inclúe metodoloxías, ferramentas e procesos de aplicación da psicoloxía con especial énfase na psicoloxía clínica e sanitaria, psicoloxía da empresa e psicoloxía da incerteza.

O Grao de Psicoloxía da UIE promove a comprensión e a análise do comportamento humano como base para a intervención a nivel individual, grupal, comunitario e organizacional, sempre co compromiso centrado nos principios éticos e estéticos da profesión. A proposta da titulación ten por obxectivo proporcionar unha formación de carácter xeneralista, de pluralismo teórico e converxente con outras disciplinas, que permita alcanzar unha amplitude de criterio para o exercicio profesional da psicoloxía.

A titulación propón realizar investigacións cualitativas e cuantitativas en psicoloxía baseadas na utilización de modelos clínicos, matemáticos e empresariais co fin de explicar e predicir os procesos psicolóxicos básicos e ramificados.

A aplicación da intelixencia artificial á psicoloxía é outro dos obxectivos que persegue a titulación, dado que ambas as disciplinas están a interrelacionarse para crear sistemas de diagnose e tratamento máis efectivos, co apoio das novas tecnoloxías.

Quen pode presentarse ao proceso de admisión de graos de UIE?

ESTUDANTES DE 2º DE BACHARELATO

TITULADOS EN CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

ESTUDANTES PROCEDENTES DOUTROS SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONAIS

ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN CURSANDO OUTRAS TITULACIÓNS

Información de interese

CAMPUS

A Coruña e Vigo

Campus innovador

MODALIDADE

Presencial

Presencial con complementos online interactivos

DURACIÓN

4 anos

Ao teu ritmo

CRÉDITOS

240 ECTS

Curso completo

INICIO

Agosto 2024

Comezo do curso académico

HORARIO

Full time

De luns a venres

IDIOMAS

Español e inglés

o sexto semestre require nivel B2 de inglés

REQUISITOS

Admisión

Superar as probas de acceso á universidade

Por qué estudar grao de Psicoloxía?

Formación interdisciplinar

Formación interdisciplinar teórico-práctica das disciplinas relacionadas coa psicoloxía e as súas aplicacións nun amplo estudo de casos en toda a carreira e nas materias.

Educación práctica

Desenvolvemento de competencias en todo o ámbito clínico, equilibrando a formación na aula, o laboratorio e as institucións da saúde.

Aplicación da intelixencia artificial

Dimensión con novas tecnoloxías incluíndo a IA xenerativa e os modelos preditivos e preventivos do estudo da conduta humana e comparada.

Aprendizaxe-servizo

Inmersión social, educativa e organizacional que inclúe a aprendizaxe servizo e o voluntariado.

Aprendizaxe continua

Profesado e especialistas no ejercicio da súa profesión que interveñen cunha metodoloxía de aprendizaxe baseada na avaliación continua, o mentoring e as titorías obrigatorias e a súa aplicación fóra da aula nos lugares de actuación.

Experiencia laboral

Experiencia laboral de inmersión en hospitais, empresas, centros de saúde, organizacións, Ong, entidades sen fins de lucro e outros ámbitos de aplicación da psicoloxía orientada á calidade e a empregabilidade.

Atrévete con el futuro y apúntate a nuestras Jornadas de Puertas Abiertas

Conoce la Universidad Intercontinental de la Empresa de primera mano y ¡vive tu primera experiencia en la UIE!

O Grao en Psicoloxía ten unha duración de catro anos académicos (240 créditos ECTS). Non obstante, podes adiantar os teus estudios co semestre de verám, una oportunidad única que só brindamos en UIE.

Primeiro curso

Materias do primeiro semestre

Historia e Escolas da Psicoloxía (FB)
6 ECTS
Psicoloxía Comunitaria (FB)
6 ECTS
Bioloxía Humana, Anatomía e Psicobiología (FB)
6 ECTS
Emoción, Motivación e Condicionamento (FB)
6 ECTS
Estatística (OB)
6 ECTS

Materias do segundo semestre

Psicoloxía Experimental (FB)
6 ECTS
Psicoloxía da Linguaxe (FB)
6 ECTS
Percepción, Atención e Memoria (FB)
6 ECTS
Psicoloxía Educacional (FB)
6 ECTS
Metodoloxía Académica e Análise de Datos (OB)
6 ECTS

Segundo curso

Materias do primeiro semestre

Métodos de Investigación Cuantitativa e Cualitativa (OB)
6 ECTS
Psicoloxía das Diferenzas Individuais (OB)
6 ECTS
Procesos Cognitivos e Emocionais da Aprendizaxe (FB)
6 ECTS
Análise Multivariado (FB)
6 ECTS
Pensamento Crítico e Creativo (OB)
6 ECTS

Materias do segundo semestre

Psicopatoloxía (OB)
6 ECTS
Psicoloxía do Pensamento (OB)
6 ECTS
Psicoloxía da Infancia e Adolescencia (OB)
6 ECTS
Psicoloxía da Idade Adulta (OB)
6 ECTS
Avaliación Psicolóxica I (OB)
6 ECTS

Terceiro curso

Materias do primeiro semestre

Avaliación Psicolóxica II (OB)
6 ECTS
Psicoloxía da Personalidade (OB)
6 ECTS
Neuroanatomía e Fisioloxía do Sistema Neuroendocrino (OB)
6 ECTS
Psicoloxía Social e Cultural (OB)
6 ECTS
Técnicas de Intervención Psicolóxica I (OB)
6 ECTS

Materias do segundo semestre

Psicoloxía das Organizacións e Talento - Organizational Psychology and Talent (OB)
6 ECTS
Saúde e Hixiene Mental - Mental Health and Hygiene (OB)
6 ECTS
Liderado e Dirección de Persoas - Leadership and Managing People (OB)
6 ECTS
Neuropsicoloxía - Neuropsychology (OB)
6 ECTS
Dinámica da Sociedade Global - Global Society Dynamics (OB)
6 ECTS

Cuarto curso

Materias do primeiro semestre

Técnicas de Intervención Psicolóxica II (OB)
6 ECTS
Métodos Psicoterapéuticos (OB)
6 ECTS
Psicofarmacoloxía (OB)
6 ECTS
Perspectivas Éticas e Estéticas da Profesión (OB)
6 ECTS
Configuración Electiva I (OP)
6 ECTS

Materias do segundo semestre

Traballo Fin de Grao (OB)
6 ECTS
Configuración Electiva II (OP)
6 ECTS
Práctica Externa Curricular I (OB)
6 ECTS
Práctica Externa Curricular II (OB)
6 ECTS
Configuración Electiva III (OP)
6 ECTS

(OB) Materia Obrigatoria (OP) Materia Optativa (FB) Formación Básica

Para matricularse nas materias impartidas en inglés, é requisito indispensable que os estudantes acrediten un nivel equivalente ou superior a B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).

E moito máis!

En UIE damos un paso máis na túa formación para que termines sendo o profesional que sempre soñaches ser. Facémolo a través de actividades formativas complementarias:

Talleres prácticos, conferencias, visitas a empresas, xornadas, prácticas non curriculares, seminarios, laboratorios de idiomas… E unha infinidade de actividades académicas e socioeducativas organizadas pola universidade!

Canto custa o grao en Psicoloxía? **

MATRÍCULA

Antes de comezar o curso

1.500€

TARIFA ACADÉMICA

10 mensualidades

828€

TOTAL

9.780€

** A cota de matrícula e o prezo do crédito son os mesmos para 1er curso e para cursos superiores no ano académico actual. En próximos anos académicos estes prezos poderían actualizarse.

1

Reserva de praza

Unha vez confirmada a admisión no grao, será necesario abonar o importe correspondente á reserva de praza. Unha vez abonado, recibirase a carta de admisión e a praza estará garantida para o estudante en cuestión.

A reserva de praza de 500€ é un anticipo a conta da matrícula ouficial e representa a confirmación por parte do estudante de que desexa continuar os trámites de matriculación en UIE, garantindo así a súa praza.

O abono da reserva de praza deberá ser realizado con carácter previo á matriculación. Desde UIE recomendamos que a reserva de praza realícese nun prazo máximo de 7 días naturais desde a comunicación da admisión na titulación.

2

Matrícula

Abónase nun só pago antes de comezar o curso, no prazo estipulado por UIE.

3

Tarifa académica

A facturación do concepto de tarifa académica realízase de setembro a xuño, ambos os meses incluídos. A tarifa académica calcúlase multiplicando o número de créditos nos que se matricule o estudante polo importe do crédito correspondente.

Cada curso completo ten 60 créditos (ECTS).

Programa de bolsas e axudas

QUE NADA TE FRENE!

Non queremos que o custo do grao sexa un impedimento para ti. Por iso,
desenvolvemos un sistema de bolsas e axudas para que poidas formarche sen que
nada te frene.

Becas á excelencia

Cobren ata un 90% do importe do programa.

Becas de talento

Cobren ata un 60% da tarifa académica.

Bonificacións

Son compatibles coas becas UIE.

Financiación ABANCA Estudia

ABANCA Estuda é un programa que reflicte o compromiso social da actividade financeira de ABANCA.

Este programa ofrece aos estudantes de UIE unhas condicións moi favorables, para que a súa única preocupación sexa a súa formación.

Saídas profesionais do Grao en Psicoloxía da UIE reforzado cos posgraos correspondentes:

Servizos sanitarios e centros de saúde públicos e privados

Hospitais xerais e psiquiátricos; centros de atención primaria, de rehabilitación e de saúde mental; unidades xeriátricas, infantís, da dor, de coidados paliativos, neurolóxicas e oncolóxicas; gabinetes psicolóxicos; centros de orientación e asesoramento familiar etc.

Institucións educativas

Formais e non formais (escolas, universidades, fundacións, etc.)

Servizos comunitarios

De iniciativa privada ou vinculados a administracións públicas.

Servizos comunitarios de iniciativa privada ou vinculados a administracións públicas

Centros residenciais de maiores ou menores; centros de acollida e de atención a vítimas de violencia de xénero; á vez que comunidades terapéuticas, servizos de mocidade e de atención a persoas con discapacidade etc.

Organizacións públicas e privadas, relacionadas con situacións de emerxencia, catástrofes, situacións graves emocionais sobrevindas

e demais incidencias delituosas a posibles vítimas de calquera índole.

Exercicio privado da profesión do psicólogo xeral sanitario

Centros de investigación, ensinanza e laboratorios

Entidades da xustiza

Xulgados, clínicas forenses para menores, familias, centros penitenciarios, policía, forzas armadas, unidades de atención a vítimas, etc.

Empresas e consultoras

Departamentos de calidade, benestar psicolóxico, relacións laborais, saúde laboral, riscos laborais ou ergonomía, márketing, etc.

Entidades xurídicas

Xulgados, tribunais, institucións penitenciarias, centros de peritaxe psicolóxicos, forzas e corpos de seguridade, etc.

Centros deportivos

Equipos deportivos, centros de saúde e centros de lecer e tempo libre, alto rendemento, etc.

Entidades de tráfico e de seguridade

Dirección Xeral de Tráfico, compañías de seguros, centros de recoñecemento ou centros de formación de condutores, etc.

Itinerarios formativos

E UNHA VEZ REMATE O GRAO EN Psicoloxía, QUÉ PASA?

Se terminas o grao e decides seguir formándoche, tes distintos itinerarios formativos en UIE para enriquecer os teus coñecementos en empresa.

Grao + Máster

Combinar o grao cun #máster é unha opción moi recomendable coa que obterás unha formación altamente especializada.

Ademais, o teu grao ábreche as portas a todos os #máster da UIE. Como estudante, non terás que realizar trámites nin probas de acceso. Xa que terás unha praza reservada!

Grao + Máster + Doctorado

Se a túa vocación é a academia e a investigación, estudar un grao e un #máster proporcionarache os 300 ECTS necesarios para o ingreso aos programas de Doutoramento da UIE.

Asignatura

Creditos

Descripción

Descargar guía docente

¿Te gustaría estudiar con nosotros?

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.