Unha Universidade
Unha
Universidade

Un modelo educativo único en Europa, internacional, fundamentado na excelencia. Orientado cara á empresa, á innovación, ao emprendemento e á tecnoloxía. Centrado nas persoas para formar knowmads, nómades do coñecemento e a innovación. Os profesionais do futuro.

Comprometémonos contigo

A que aprendas ao teu ritmo

En grupos reducidos e de forma individualizada. No verán poderás adiantar ou recuperar créditos. Terás á túa disposición campus presenciais na Coruña e en Vigo, ademais dun campus virtual vangardista, ubicuo, que che axudará a asumir un rol activo na construción dos teus propios coñecementos.

A potenciar as túas capacidades e talentos

Se ao rematar o ano consideras que ese non é o teu grao, poderás cambiar de titulación sen prexuízo dos créditos cursados, xa que serán equivalentes nun 100% para as titulacións da mesma rama e nun 70% para as titulación doutras ramas.

A apoiarte de forma constante

Un mentor e dous titores serán co-responsables do teu desenvolvemento académico e profesional. Cremos nas persoas cun alto potencial; por iso deseñamos un ambicioso programa de bolsas para que en ningún momento a ausencia de recursos económicos supoña un freo para lograr a excelencia.

A garantir o acceso ao mercado laboral

A nosa prioridade é que consigas un emprego. Garantimos o acceso a prácticas en empresas. Rematarás os teus estudos acreditando experiencia laboral, unha vantaxe que che abrirá moitas portas ao inicio da túa carreira profesional.

A traballar en proxectos
interdisciplinarios

Compartirás aulas con estudantes de diversas ramas de coñecemento, nutríndote da aprendizaxe en competencias comúns dende diferentes enfoques. Farás prácticas en empresas de grande relevancia, públicas e privadas, nacionais e internacionais.

A valorar
o teu traballo diario

Adestrarás a autocrítica cun sistema de autoavaliación e control de calidade periódico. Avanzarás na avaliación continua, sen exames finais, porque todo o traballo conta. Polo tanto, con este sistema de avaliación máis xusto, poderás responder ante o alto nivel de esixencia para permanecer nos estudos.

A traspasar fronteiras

Ampliamos e fortalecemos os convenios con universidades de prestixio como Georgetown University, London School of Economics, Universidade Nova – Lisboa, University of California at Riverside, UIBE Beijin – China, State University of New York, Dublin Business School, Haute École de Gestion – Geneve, Tel Aviv University, Frankfurt School of Management.

Vivirás nun bilingüismo progresivo co inglés, esencial para a túa mobilidade internacional, e nunha atmosfera multicultural na que te relacionarás con estudantes e profesores de diferentes procedencias. Deste xeito, ampliarás os teus horizontes superando as túas propias limitacións.

A que adquiras experiencia e xeres valor na sociedade

Incorporarás o valor da túa contribución persoal a un modelo ético de sociedade máis sostible, cun proxecto de servizo comunitario e a posibilidade de concibir unha aprendizaxe servizo dende calquera materia.

A que crezas
connosco

Nacemos sumando máis de tres décadas de experiencia na formación executiva en IESIDE, o noso Instituto de Educación Superior.

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Grao en Administración de Negocios Dixitais

Grao en Enxeñería en Sistemas Intelixentes

Grao en Enxeñería da Empresa

Mestrado en Tecnoloxía e Intelixencia de Datos

Mestrado en Dirección e Administración de Empresas